THE งานบวช DIARIES

The งานบวช Diaries

The งานบวช Diaries

Blog Article

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

 หน้าแรก คอมมูนิตี้ แท็ก คลับ เลือกห้อง ดูเพิ่มเติม

Other uncategorized cookies are those that are now being analyzed and have not been categorized right into a classification as still.

รอตรวจสอบยอดเงิน (order_nums && order_nums.wait_payment_verify)?'('+order_nums.wait_payment_verify+')':''

เสื้อหนาวพระ เสื้อกันหนาว ไหมพรม แขนยาว งานบวช คอกลม เสื้อกันหนาวพระ เนื้อผ้าคุณภาพดี

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ ที่ตั้งบริษัท คำถามที่พบบ่อย ค้นหาสาขา ข่าวสาร

อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา เป็นการบวชภิกษุณีโดยให้รับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนครั้งหนึ่ง และจึงรับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุสงฆ์อีกครั้ง เมื่อผ่านการอุปสมบททั้งสองครั้งแล้วจึงเป็นภิกษุณี

ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีปลงผมและขอขมาบุพการี

กรวยถวาย : สำหรับพระอุปัชฌาย์ และพระคู่สวด

เครื่องอัฐบริขาร เป็นของสำคัญที่ห้ามขาดอย่างยิ่งในงานบวช ซึ่งนอกจากเครื่องอัฐบริขารที่ต้องจัดเตรียมแล้ว

รอการชำระเงิน (order_nums && order_nums.wait_payment)?'('+order_nums.wait_payment+')':''

ตาลปัตรงานประดิษฐ์ (งานแฮนเมด) ด้ามจับไม้เนื้อแข็งประดับมุกหัวท้ายทองเหลือง

เสื้อนาค ชุดนาค ของใช้จำเป็นสำหรับพระบวชใหม่

หากผู้ที่ต้องการบวชไม่สามารถท่องคำขานนาคได้แล้ว

Report this page